Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της «Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων»

Eπιστημονικός φορέας για την παιδιατρική εξειδίκευση/γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της «Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων - Ε.Ε.Α.Π.», του επιστημονικού φορέα για την παιδιατρική εξειδίκευση/γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής. Η ιστοσελίδα στοχεύει στην αλληλεπίδραση και την ενημέρωση επιστημόνων, γονέων/φροντιστών και ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές για θέματα που αφορούν στη νευροανάπτυξη και συμπεριφορά των παιδιών και εφήβων.

Νέα και Ανακοινώσεις

Συνέδρια, Σεμινάρια, workshops, webinars

ΓΟΝΕΙΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Χρήσιμη Αρθρογραφία για γονείς

Το cyber bullying αποτελεί στις μέρες μας θλιβερό κοινωνικό φαινόμενο και σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες επηρεάζουν την μαθησιακή ικανότητα και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου.

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού επηρεάζουν την κοινωνικότητα και τις δεξιότητες του παιδιού.

Scroll to Top