Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων (ΕΕΑΠ)», αποτελεί ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο.

Σκοπός

Η Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική (ή Αναπτυξιακή) Παιδιατρική αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη εξειδίκευση της Παιδιατρικής, η οποία στοχεύει στη βέλτιστη αναπτυξιακή υγεία των παιδιών και των εφήβων, προάγοντας την έρευνα, την εκπαίδευση και τις ορθές κλινικές πρακτικές. Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική ασχολείται κυρίως με τους λειτουργικούς τομείς της ανάπτυξης των παιδιών, όπως η επικοινωνία, ο λόγος και η ομιλία, η κινητικότητα, η κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη, η μάθηση και η συμπεριφορά, βασιζόμενη πάντα στη μητρική ειδικότητα της Παιδιατρικής.
Η Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική αφορά κυρίως παιδιά με ή σε κίνδυνο για Νευροναπτυξιακές Διαταραχές, όπως η Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, η Νοητική Αναπηρία, η ΔΕΠΥ, οι Μαθησιακές Δυσκολίες, οι Διαταραχές Επικοινωνίας, με ή χωρίς υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις, όπως η προωρότητα, γενετικές καταστάσεις ή νευρολογικά νοσήματα.
Ο σκοπός του Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων» (ΕΕΑΠ) είναι επιστημονικός και μη κερδοσκοπικός. Συγκεκριμένα, σκοπός του σωματείου είναι να επιτελέσει επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο. Οι κύριοι στόχοι του σωματείου είναι η μετεκπαίδευση, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η αξιολόγηση και πιστοποίηση των παιδιάτρων με εξειδίκευση/γνωστικό αντικείμενο στην Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική (ή Αναπτυξιακή Παιδιατρική), οι οποίοι καλούνται «Αναπτυξιακοί Παιδίατροι», ο σχεδιασμός πρωτοκόλλων, οδηγιών και προγραμμάτων, η συνεργασία με αρμόδιους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς, η έρευνα και η ενημέρωση του ευρέως κοινού στον τομέα της Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής.

Διοικητικό συμβούλιο

  • Περβανίδου Παναγιώτα – Πρόεδρος
  • Αντωνιάδου Ιωάννα – Αντιπρόεδρος
  • Κλημεντοπούλου Αλεξάνδρα – Γραμματέας
  • Φρυγανάς Ανδρέας – Ταμίας
  • Μπότης Παναγιώτης -Μέλος
  • Αγγέλη Ελένη – Μέλος
  • Πετρόπουλος Ανδρέας -Μέλος
  • Μπαστάκη Δέσποινα – Αναπληρωματικό Μέλος
  • Παπαδημητρίου Ειρήνη – Αναπληρωματικό Μέλος
  • Νικολάου-Παπαναγιώτου Αλεξάνδρα-Αναπληρωματικό Μέλος

Μέλη

Tα μέλη του Επιστημονικού Σωματείου διακρίνονται σε α) τακτικά, β) επίτιμα και γ) συνδεδεμένα μέλη.
α) Τακτικά μέλη του Επιστημονικού Σωματείου μπορούν να γίνουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, Παιδίατροι με αποδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, η οποία θα προκύπτει από την ποιότητα της επιστημονικής τους προσπάθειας, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση τριών τακτικών μελών του Επιστημονικού Σωματείου.
Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας είναι μόνο Παιδίατροι, οι οποίοι, πέραν της άσκησης της μητρικής ειδικότητας της Παιδιατρικής, φέρουν ως τίτλο εξειδίκευσης/γνωστικού αντικειμένου και ασκούν αποκλειστικά την Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική ή Αναπτυξιακή Παιδιατρική και καμία άλλη παιδιατρική εξειδίκευση. Τακτικά μέλη δεν μπορούν να είναι Παιδίατροι με άλλες παιδιατρικές εξειδικεύσεις/γνωστικά αντικείμενα, οι οποίοι ενδιαφέρονται εν μέρει να ασκήσουν και την Αναπτυξιακή Παιδιατρική.
Άλλα μέλη είναι τα Επίτιμα και τα Συνδεδεμένα Μέλη.

Ιδρυτικά - Τακτικά Μέλη

Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου MD,PhD

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

τ.Δ/ντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα

Αλεξάνδρα Νικολάου- Παπαναγιώτου

MD MSc PhD Παιδίατρος-Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Ιατρός Κοινωνικής Παιδιατρικής
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Düsseldorf
Υπ. Αναπτυξιακού ιατρείου Metropolitan, Μαιευτηρίου Λητώ
Τέως Δ/ντρια Τμήματος Αναπτυξιακής και .Κοινωνικής Παιδιατρικής, ΓΝ Παίδων Πεντέλης

Παναγιώτα (Νένη) Περβανίδου

Παιδίατρος -Αναπτυξιακή Παιδίατρος
Αναπλ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Υπεύθυνη Μονάδας Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής A’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα

Παναγιώτης Μπότης

Παιδίατρος – Αναπτυξιακός Παιδίατρος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνος Ιατρείου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Γ΄Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α, Π.Γ.Ν. Αττικόν

Αλεξάνδρα Κλημεντοπούλου

Παιδίατρος – Αναπτυξιακή Παιδίατρος

MD, PhD

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Αθήνα

Αλεξία Πρασούλη 

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

MD,MSc,PhD

Υπεύθυνη Ιατρείου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα

Δέσποινα Μπαστάκη 

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

MD, PhD

Υπεύθυνη Ιατρείου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Νοσ. “ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ” & “ΜΗΤΕΡΑ”

Αθήνα, Ελλάδα

Θεοδώρα Ξενοπούλου

Παιδίατρος, Αναπτυξιακή Παιδίατρος

Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ, Υπεύθυνη Ιατρείου Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής,

Παιδιατρική κλινική ΓΝ Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”,Πειραιάς

Πετρόπουλος Ανδρέας

 

Παιδίατρος – Αναπτυξιακός Παιδίατρος

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αθήνα

Καρακώστα Βάια

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

Στρατιωτικός Ιατρός, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Ανδρέας Φρυγανάς

Παιδιατρος- Αναπτυξιακός Παιδίατρος 

MD PhDc 

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ε Κ Π Α

Λάρισα ,Ελλάδα

Αναστάσιος Τσακίρης


Παιδίατρος – Αναπτυξιακός Παιδίατρος
MD, MSC, PhD
Διευθυντής του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής Μιχαλήνειο – Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πειραιάς, Ελλάδα

Ελένη Καραντανά

Παιδίατρος -Αναπτυξιακός Παιδίατρος
Τέως επιστημονική υπεύθυνη τμήματος Δημόσιας Υγείας
Νοσοκομείο Παίδων “Π. Και Αγ. Κυριακού”

Αθηνά Μπαλάσκα

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

MD, MSc

Διευθ. Παιδιατρικής ΓΝΠ Πεντέλης

Υπευθ. Τμήματος Κοινωνικής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

ΓΝΠ Πεντέλης, Αθήνα

Ελένη Αγγέλη

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

MD, MSc, PhD

Επιστημονική Συνεργάτης Μονάδας Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής A’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα

Υπεύθυνη Ιατρείου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί “Σπύρος Δοξιάδης”, Αθήνα 

Χρήστος Γιαννιός 

Παιδίατρος – Αναπτυξιακός Παιδίατρος

MD, PDip, MSc, PhD

Στρατιωτικός Ιατρός

Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ελένη Αντωνοπούλου

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

Τέως Διευθύντρια ΕΣΥ, Τέως υπεύθυνη Ιατρείου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Γ΄Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α, Π.Γ.Ν. Αττικόν

Ελένη Βαλαβάνη

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

Αγρίνιο, Ελλάδα

Ειρήνη Παπαδημητρίου

Παιδίατρος – Αναπτυξιακή παιδίατρος

Επιστημονικός  συνεργάτης Βενιζελείου Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτη

Υποψήφιος Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Τσίκουλας

Παιδίατρος- Αναπτυξιακός Παιδίατρος

Ομότιμος Καθηγητής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής 

Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Παναγιώτης Καρδαράς

Παιδίατρος- Αναπτυξιακός Παιδίατρος

τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής 

τ. Υπεύθυνος Iατρείου Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής,

Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής,

Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Παιδίατρος – Αναπτυξιακός Παιδίατρος

Επίκ. Καθηγητής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής 

Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη

Μαριάννα Παπαχριστοδούλου

Παιδίατρος – Αναπτυξιακή Παιδίατρος 

MD,MSc

Διευθύντρια ΕΣΥ

ΚΥ 25 Μαρτίου, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

Θεσσαλονίκη 

Αθανασία Γκιομίση 

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

Στρατιωτικός Ιατρός, 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Αικατερίνη Σοφιανού

Παιδίατρος- Αναπτυξιακή Παιδίατρος

Aikaterini Sofianou

Pediatrician-Developmental Pediatrician

Βράιλα Βενετία-Μαρία

Παιδίατρος – Αναπτυξιακή Παιδίατρος

MD, PhD

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Αθήνα 

Εγγραφή μελών

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ως εξής: Tο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του σωματείου, μαζί με γραπτή πρόταση τουλάχιστον τριών ήδη μελών του σωματείου και με τα απαιτούμενα αποδεικτικά ως προς την ταυτότητά του και την ύπαρξη στο πρόσωπό του των απαιτούμενων προϋποθέσεων.
Scroll to Top